İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 51  Kasım 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Zafer LEHİMLER

NO Makale Adı
1545220161 AFİŞ TASARIMINDA DİKKAT ÇEKEN BİR İMGE: HARFİN YENİ BİÇİMİ

Bu çalışma, afiş tasarımında kullanılan en önemli ögelerden biri olan harfin değişik tasarım olanaklarına odaklanmıştır. Görsel iletişim ve tipografik anlayışın gelişmesiyle birlikte afiş tasarımında kullanılan harfler yeni formlar kazanmaya başlamıştır. Yeni yazı karakterlerinin tasarımı ve kullanımı görsel iletişimde her zaman gündeme gelen bir konudur. Ancak bu çalışma afiş tasarımında hazır bir yazı karakteri kullanımı aksine, harfin imge olarak kullanıldığı afişleri çözümlemeyi hedeflemektedir. Çeşitli imgelerle harf tasarlama geleneği çok eskilere dayansa da, bu tutumu afiş tasarımında kullanmak yeni bir fikirdir. Çağdaş grafik tasarımcıların bazıları kurguladıkları afişlerinde harf ile imgeyi birleştirerek, tasarımın olanaklarında yeni bakış açıları yakalamak peşindedir. Afiş tasarımının tarihsel gelişiminde az sayıda gözlenen bu tasarım anlayışı (imgesel harf tasarımı); içerikle ilişkisi sağlandığı sürece hedef kitlede etkili bir iletişim gücüne sahiptir. Bu noktada imgesel harfler içeriği netleştirirken, aynı zamanda izleyiciye vurgu açısından güçlü ve yeni bir görsel deneyim sunmaktadır. Zaman içerisinde afiş tasarımında harf, yardımcı öge olmaktan çıkıp esas öge konumuna gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Afiş Tasarımı, İçerik, Harf, Görsel İletişim