İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 51  Kasım 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İsmail YARDIMCI, Ezgi GÖKÇE, Ömer GÖRKEM, Beril GÖKAKIN

NO Makale Adı
1545206787 KAMUSAL SANAT: GENÇ SERAMİK SANATÇILARININ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KARO MACERASI

Kamusal sanat, belirli bir plan ve uygulamaya uygun olarak açık alanlarda veya halka açık yerlerde sergilenen ve yorumlanan sanat eseri anlamına gelen bir sanat terimidir. Kamusal sanat, insanlar ve yerler arasındaki ilişkiyi çeşitlendiren bir uzmanlığa sahiptir. Kamusal sanat çevreyi olumlu etkiler ve kullanıcıların halka açık yerlerde yer almasını sağlar. Kamusal sanat, karşılıklı anlayış, hoşgörü ve saygıya dayalı bir barış toplumu geliştirmeyi amaçlamaktadır; Bunun bir parçası olarak, toplum tarafından kamu alanlarında üretilen sanatlara verilen önemi geliştirir ve herkes için sanatın erişilebilir olmasını sağlamaya katkıda bulunur.
Seramik karolar, içinde bulundukları kültürlerin kültürel ve sosyal gelişimi için her zaman bir rehber olmuştur. Mimaride kullanılan geleneksel çiniler ve seramikler; ünlü saraylar, konaklar, camiler ve daha birçok değerli eserlerde hala orijinal renklerinin ve tasarımlarının zarafetini, canlılığını kaybetmeden varlıklarını sürdürmektedirler. 8000 yıl önce bu topraklarda başlayan gelenek, gerek batı gerekse doğu kültürlerini gerek endüstriyel gerekse sanatsal anlamda birleştirerek, iç ve dış cephe kaplama olarak kullanılmaya devam eden çinilerle teknik, estetik ve kültürel değerlerle korunmaktadır. Bu bağlamda, Uşak Üniversitesi, 2010 yılından bu yana, ulusal ve uluslararası genç sanatçıların kendilerini ifade etmesi için bir yarışma düzenlemektedir. Bu yarışmalarda sunulan eserler, çağdaş seramik karo sanatının estetik değerlerini geçmişten günümüze zenginleştirmektedir.
Ödül alan genç sanatçıların yanında katılan her sanatçı için en büyük ödül, üniversite kampüsünde tasarlanan "Seramik Karo" anıt duvarlarıdır. Bu kamusal sanat eseri aynı zamanda topluma hizmet etmektedir. Geleceği yeniden canlandıran anıtsal duvarlar sayesinde, üniversite kampüsü sanat eserlerine kavuşmakta ve farklı alanlardan öğrencilerin sanat eserleri içerisinde sanatı algılamaları ile eğitimlerine katkı sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Kamusal Sanat, seramik, karo, yarışma.