İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 54  Şubat 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
CAVİT POLAT

NO Makale Adı
1544738944 KAHRAMANMARAŞ’TA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR GELENEKSEL EL SANATI: ABA DOKUMACILIĞI VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ

Giyim kuşam; tarihin ilk döneminden başlayarak insanın doğal şartlardan korunma endişesi sonucu, sosyo-kültürel özelliklerin de etkisiyle şekillenmiştir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde, hammadde, şekil, renk, yönleriyle benzer ya da farklı elbiseler giyilmiştir.
Aba; kuzu veya deve yününün çeşitli evrelerden geçirildikten sonra örgü tezgâhında dokunup, belirli motifler kullanılarak elde edilen bir tür cekettir. Aba kumaşı Kahramanmaraş’ta erkek giyiminde yarım kollu, hırka ve yelek görünümünde dokunur. Kendi içinde Suriye (Humus Abası), Sırmalı Aba, Kıl Aba, Maraş Abası, Çuha Aba, Urfa Abası gibi çeşitlere ayrılmaktadır.
Çalışma ile Kahramanmaraş’ta geçmişte insanların sosyal konumlarına göre giyindikleri günümüzde ise unutulmaya yüz tutulmuş “Maraş Abasının” dokuma ve süsleme özellikleri ele alınarak, abanın Türkiye folklorundaki yeri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, Aba, Dokuma, El Sanatları