İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 52  Aralık 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin ELMAS, Ali Rıza KANAÇ

NO Makale Adı
1544611398 RESİM SANATINDA MANİPÜLASYON

“Resim sanatında Manipülasyon” konulu araştırmada, dijital ve teknolojik araçlarla oluşturulan resim alt yapılarının sanatta kullanımına dair örneklerin araştırılması amaçlanmıştır. Başlangıçtan bu yana, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, düşünen, sorgulayan ve yenilikleri sürekli kovalayan insanoğlu, içinde bulunduğu çağın gelişmelerine kendiliğinden uyum sağlamıştır. Özellikle 20. yüzyıldan günümüze teknolojik yenilikler, popüler kültüründe etkisiyle kendisini her alanda iyiden iyiye hissettirmiş, sanatçılarda bu gelişmelerden uzak kalmayarak, sanatsal yaratı ve üretimlerini teknoloji ile at başı yürütmeye çalışmışlardır.
Günümüzde dijital kaynakların sunduğu imkanlarla manipülasyon denemeleri yaparak kendi sanat anlayışlarını oluşturan gerek Türk, gerekse pek çok yabancı sanatçıya rastlanmaktadır. Bu çalışmada; Bedri Baykam, Hüseyin Elmas, Utku Varlık, Adam Caldwell, Conor Harrington, Hossam Dirar gibi sanatçıların eserleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Teknoloji, Manipülasyon, Mekan, Figür