İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 53  Ocak 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Bahadır ÖZTÜRK, Dorukhan Fırat AKTÜRK

NO Makale Adı
1544429517 ULUSLARARASI MÜZAYEDE WEB SİTELERİNDE TEŞHİR EDİLEN BERGAMA HALILARI

Batı Anadolu Bölgesi halılarının tarihçesi, Türklerin bölgeye hâkim olduğu 14. yüzyıldan itibaren başlatılmaktadır. Yöre halıcılığına damgasını vuran Bergama halılarının da aynı dönemde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Avrupalı ressamların tablolarında yer alan halılar, Bergama halılarının da içinde olduğu Batı Anadolu halılarının 14.-15. yüzyıllarda ihraç edildiğini göstermektedir. Bergama’da halıcılık yakın zamana kadar önemli bir geçim kaynağı olarak varlığını sürdürmüştür. Bu gruba dahil eski halılar, uluslararası halı camiası içinde değer görmekte, önemli bir halı grubu olarak halâ ticareti yapılmaktadır. Eski halı ticaretinin yapıldığı yerlerden birisi bu alanda faaliyet gösteren müzayede şirketleridir. Müzayede şirketlerinin sitelerinde müzelerde bile bulunmayan eski halı örneklerine rastlamak mümkündür. Ticari dolaşımda bulunan bu değerli halılara dair bilgilere ulaşmak akademik bilgi derlemek açısından oldukça zordur. Bu nedenle veya daha öncesinde fark etmediklerinden akademisyenlerin peşine düşmedikleri bir bilgi kaynağı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada uluslararası alanda faaliyet gösteren sekiz müzayede web sitesinde Bergama ibaresi ile teşhir edilen halılar hakkında yapılan önemli bir araştırmanın sonuçları sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Müzayede web siteleri, Bergama halıları, ticari halılar, özel koleksiyonlar