İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 52  Aralık 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Selda MANT MENAY

NO Makale Adı
1544032638 FRİG VADİSİ KAYA GÖRÜNÜMLERİNİN SANATSAL UYGULAMALARI VE DEĞERLENDİRMELERİ

Frigler, M.Ö. 7.yüzyılda Anadolu’da Frigya adı verilen coğrafyaya hakim olan ve geride birçok açık hava anıtı bırakan parlak bir uygarlıktır. İkinci Kapadokya olarak anılan ve Frig Vadisi olarak bilinen bu coğrafi bölge, Kütahya, Eskişehir, Afyon bölgesinde yer almaktadır. Bölge kaya anıtları, motif ve bezemeleriyle zengin bir bölgedir. Bu bölgenin sanatsal anlamda ele alınması, şehrin tarih ve kültürel mirasına dikkat çekilmesi açısından önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, Frig Vadisi’ni kaplayan kaya ve kaya anıtlarının, bezeme ve motiflerin sanatsal yorumlara dönüştürülmesi ve bu eserlerin analiz edilmesidir. Bu çalışma, betimsel ve nitel olarak tasarlanmıştır. Çalışmada gezi, inceleme ve uygulama yöntemleri kullanılmıştır. Bu kapsamda ele alınan uygulama çalışmaları, 2016-2017 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen “Frig Vadisi’ne Sanat Yoluyla Dokunmak”(Proje No:2016-13) adlı projede görev alan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde lisans eğitimi gören 15 öğrencinin yaptığı 22 eserden derlenmiştir. Bu çalışmada 9 öğrenciye ait 10 eserin plastik eser analizleri yapılmıştır.
Çalışma kapsamında ele alınan eserlerde; Frig Vadisi kaya anıtları, anıtları süsleyen kabartmalar, yazıtlar, motifler, estetik bir kaygı ile yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Frig Vadisi, doku, eser analizi