İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 51  Kasım 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sevinç ÜÇGÜL

NO Makale Adı
1543944114 ÇEVİRİDE SÖZDİZİMİ SORUNLARI: TÜRKÇEDE NİKOLAY GOGOL'ÜN "PALTO"SU

Türk okurunun yakından tanıdığı 19. yüzyıl Rus yazarı N. Gogol'ün "Palto" eserinin Rusçadan Türkçeye çevirisindeki sözdizimi sorunları çalışmanın ana konusudur. Yazarın dil ve üslup özelliklerinin çeviride nasıl aktarıldığı sorusu üzerine yapılan bu çalışmada söz konusu eserin farklı çevirmenler – Erol Güney- Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek; Mehmet Özgül, Mazlum Beyhan, Mehmet Harmancı, Aslı Takanay ve Uğur Büke - tarafından çevirileri kaynak metinle karşılaştırılarak incelenmiştir. Metne dayalı inceleme ve karşılaştırma yöntemleri çerçevesinde araştırılan çalışmanın amacı Gogol’ün bu eser örneğinde genel olarak çeviride neyin çevrildiği değil kaynak metinde yazarın dil ve üslup özelliklerinin çeviride nasıl aktarıldığını ve bu çerçevede okurun neden yoksun bırakıldığı konusuna dikkatleri yöneltmektir.

Anahtar Kelimeler: Çeviride Sözdizimi, N. Gogol, "Palto", Erol Güney- Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek; Mehmet Özgül, Ergin Altay, Mehmet Harmancı, Aslı Takanay, Mazlum Beyhan, Uğur Büke