İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 51  Kasım 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Okşan TANDOĞAN, Burçin ERDİ ES

NO Makale Adı
1543860381 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ARAZİ SANATI (LAND ART)

Mimarlık, peyzaj ve sanatın kesişim noktası olarak nitelendirilebilen "Arazi Sanatı (Land Art)" 1960'ların sonlarına doğru Amerika'da ortaya çıkan, 1970'li yıllarda ise Avrupa'ya yayılan bir sanat akımıdır. Doğaya dair bilinç uyandırmaya amaçlayan, teknoloji karşısında doğayı kutsayan bir yaklaşımın ürünü olan "Arazi Sanatı", kapitalist anlayışa karşı olarak sanatı stüdyoların ve müzelerin dışına taşımıştır. Akım, çevreci bir anlayış ile doğadaki geniş alanları, belirli bir konsept ile şekillendirerek insanların çevre ile tekrar iletişime geçmesini ve çevreye karşı duyarlılığı arttırmayı sağlamayı amaçlamıştır. Bunu yapmak için açık alanda toprak, kayalar, ve diğer doğal malzemeleri kullanarak sanatsal imgeler yaratmaktadır. Ortaya çıkan sanat eseri aynı zamanda satılabilir ya da satın alınabilir bir nesne olmadığından bu sanat anlayışı aynı zamanda sanat yapıtının sömürülmesine karşı da bir tepki niteliği taşımıştır.
En önemli "Arazi Sanatı" sanatçıları Alice Aycock, Christo, Michael Heizer, Nancy Holt, Walter De Maria, Mary Miss, Dennis Oppenheim, Robert Smithson, Michael Singer, Mel Chin, James Turrell, Ana Mendieta, Alan Sonfist Christian Phillip Müller, Jan Dibbets, İngiltere'de Richard Long, Hamish Fulton, Andy Goldsworthy olarak sıralanmaktadır. "Arazi Sanatı" doğrultunda çalışmalar ortaya koyan Türk sanatçıları ise Mehmet Ali Uysal, Yücel Dönmez, Ayşe Erkmen, Mehmet Kavukcu, Cengiz Tekin, Mustafa Duyuluer, Varol Topaç, Elçin Ekici olarak sıralanabilir.
Bu çalışmada "Arazi Sanatı" akımı, dünyada "Arazi Sanatı"'nın öncü sanatçıları/çalışmaları ve "Arazi Sanatı" çalışmaları yapan Türk sanatçı ve eserlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın sonunda Türkiye'de özellikle 2000’li yıllarından sonra örneklerini vermeye başlayan Arazi Sanatı akımının Türkiye'de çok fazla örneği bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ayrıca bu örneklerin akım niteliği kazandıracak süreklilik arz eden çalışmalar olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Arazi Sanatı, doğa, sanat, peyzaj