İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 52  Aralık 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Alper AKDENİZ

NO Makale Adı
1543838058 ŞEKERCİ UDİ HÂFIZ CEMİL EFENDİ’NİN UD TAKSİMLERİ’NİN MAKÂM VE GEÇKİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Ud, Türk Mûsikîsi’nin en önemli ve beğenilen müzik aletlerinden birisidir. Bu durumun ortaya çıkmasında Türk Mûsikîsi’nde çok önemli ud icracılarının yetişmiş olmasının payı büyüktür. Bu icracılardan bir tanesi de Şekerci Udi Hâfız Cemil Efendi’dir. Küçük yaşta hâfız olan Cemil Efendi, Sultan Mâbeyncisi Udi Basri Bey’den ud dersleri almıştır. Makâm-ı Sultân-ı Cedîd adında yeni bir makâm tertip etmiş, aynı makâmda bir peşrev ve bir saz semâi bestelemiştir. Udi Şekerci Hâfız diye tanınan Cemil Efendi bir peşrev, dört saz semâi ve kırk civarında şarkıyı Türk Mûsikîsi repertuarına kazandırmıştır. Bu repertuarın yanında kendisine ait ud taksimlerinin notaları da mevcuttur. Şekerci Udi Hâfız Cemil Efendi’nin Hüzzâm, Rast ve Nihâvend taksimlerinin makâm ve geçki bakımından incelenmesi bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
Şekerci Udi Hâfız Cemil Efendi’nin taksimlerinde ve eserlerinde kullandığı makâmsal ve teknik anlayışa yönelik analiz ve araştırmaların yaygınlaştırılması, Türk Mûsikîsi eğitimi, özellikle ud eğitimi alacak olanlara sanatçının tanıtılmasında, eserlerinin anlaşılmasında yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Şekerci Udi Hâfız Cemil Efendi, Taksim, Türk Müziği Eğitimi