İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 52  Aralık 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Burçin ERDİ ES

NO Makale Adı
1543233076 METAFOR OLARAK AYNA

Sanatçı bir şeyi resmederken resminin içinde zaman zaman belli nesneleri kullanarak ek anlamlar yaratma yoluna gidebilir. Bu nesneler ise kimi zaman sembolize ettikleri şeylerin direkt bir temsili olabilirler, bazen de sanatçı vermek istediği anlamı ondan uzak nesneler kullanarak metafor olarak verebilir; örneğin saflığın bir simgesi olarak Orta Çağ’da ressamlar zakkum çiçeğine resimlerinde sıklıkla yer vermişlerdir. Ayna gibi bazı nesneler ise hem gerçekliği yansıtır, hem de yansıttığı gerçekliğe anlamlar yükleyerek bir metafor görevi de üstlenebilirler. Ayna veya yansıtan yüzey, bazen perspektifi matematik ölçülerine göre doğru verir ve içinde mekanın resim dışındaki uzantısını görebiliriz. Bu uzantı direkt bir metafor özelliği taşımasa da resmin anlatımına ek bir anlam sunabilir. Kimi resimlerde de ayna matematiksel ve perspektif açısından yansıtması gerekenden farklı bir şey yansıtır ve anlama metaforik olarak katkıda bulunur. Resim sanatı tarihine bakıldığında ayna, birçok sanatçı tarafından bir metafor olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda ayna yansıyan veya yansıtılan bir nesne olarak da resimlerde yer almıştır. Bu çalışmada ayna, resmin mekanında var olan bir mekanı içerir ve aynada yansıtılan mekan resmin içerisinde yer almayan mekandır. Başka bir deyişle, aynada yansıyan-yansıtılan, seyircinin arkasındaki var olan mekan, resmin içerisinde çizgisel perspektifin açısında var olmayan mekandır. Bu çalışmada söz konusu mekan örneklerle analiz edilmiştir. Bu bağlamda resimlerde ayna nesnesi ve yansıma olayı irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ayna, Resim, Metafor, Yansıma