İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 52  Aralık 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Önder MUSTUL, Nihan YAĞIŞAN

NO Makale Adı
1543013265 KEMAN ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MİKRO ÖĞRETİM TEKNİĞİ YOLUYLA ELDE ETTİĞİ ÖĞRETİM BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖZET
Araştırmanın genel amacı, keman öğretmeni adaylarının mikro öğretim tekniği yoluyla elde ettiği öğretim becerilerine ve kazanımlarına ilişkin görüşlerini almak, bu görüşler ışığında tekniğin kullanılırlığını ve işlevselliğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda uygulama süreci, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda bireysel çalgıları keman olan öğretmen adayları (n=7) ve Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü keman öğrencileri (n=7) ile yürütülmüştür. Öğretmen adayları uygulama sürecinde mikro öğretim tekniğinin tüm aşamalarını eksiksiz yerine getirmiştir. Uygulama sürecinin sonunda, mikro öğretim tekniğinin hangi kazanım, beceri veya davranışları ne şekilde etkilediğini ortaya koyabilmek amacıyla adaylarından “Mikro Öğretim Tekniğine İlişkin Görüş Alma Formu” yoluyla görüşleri alınmıştır. Alınan görüşlere betimsel analiz yapılmış ve toplanan verilerde öğretmen adaylarının birleştiği ortak görüşler öne çıkartılarak vurgulanmıştır. Sonuç olarak öğretmen adayları, mikro öğretim tekniğinin genel öğretmen nitelikleri kazandırmada olumlu yönde etkisinin olduğunu ve keman öğretmenliğe ilişkin beceri ve davranışlarda artış sağladığını ifade etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mikro öğretim, keman öğretimi, öğretmen adayı görüşleri