İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 52  Aralık 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fehime Yeşim GÜRANİ, Sevim Tuğba ARABALI KOŞAR

NO Makale Adı
1542916768 DO HO SUH ESERLERİNDE TEKSTİL MALZEMENİN MİMARİ ÖĞELERDE SEMİYOTİK BAĞLAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Sanat dallarında farklı disiplinlerin bir arada olması günümüzün dikkat çeken eğilimlerindendir. Her sanatın kendi dinamiği ile diğer disiplinlerin dinamiklerinin bir araya gelmesi ortaya ilerici, farklı, değişken eserler çıkmasına olanak tanımış, bu sayede sanatçıların da özgün olma yolunda yaratıcılıklarını güçlendirmiştir. Disiplinlerin kendi aralarındaki malzeme ve teknik paylaşımlarının sanata her alanda destekleyici olanaklar sunduğu ve genç sanatçı adaylarına da yol gösterdiği açıktır.
Mimarlık ve Tekstil sanat dallarının kesiştiği noktada, tekstil malzemenin esnek, hafif ve geçirgen özelliği ile mimarideki mekân kavramının sanat ürünlerinde buluştuğu gözlemlenmiştir. Mekân kavramına farklı bir bakış ile yaklaşan Do Ho Suh; göçebelik, yurt, aidiyet, barınma kavramlarını sorguladığı eserlerinde materyal olarak tekstil malzemeyi tercih etmiştir. Bu kavramları sorgulama yöntemi olarak da mimariyi seçmiştir. Do Ho Suh’un tasarım anlayışında tekstil malzeme ile oluşturduğu eserlerini semiyotik yöntemle anlamsal değerlendirme çalışmada amaç olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Do Ho Suh, Tekstil, Semiyotik, İç Mekân, Mimari