İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 51  Kasım 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Canan ZÖNGÜR

NO Makale Adı
1541671333 MÜTEVAZI NESNELER VE AÇIK ALAN HEYKELLERİ

Heykel sanatının tarihi süreci incelendiğinde, ilk örneklerinden 20. yüzyıla kadar konularının ve üsluplarının, dönemlere ve kültürlere göre değiştiği görülmektedir. Fakat değişmeyen olgu yüzyıllar boyunca insan bedeninin konu olarak ele alınmış olmasıdır. 20. yüzyıla kadar kamusal alanlarda yer alan heykeller belli kişilerin, kahramanların ya da zaferlerin anısına yapılırken 20 yüzyılın ikinci yarısından sonra açık alanda yer alan heykel anlayışı büyük değişikliğe uğramıştır. Değişen ve gelişen toplum yapısı, teknolojinin gelişmesi, sanat akımlarıyla birlikte sanatçıların farklı anlatım araçlarına yönelmişler olmaları açık alanda yer alan heykel anlayışını değiştirmiştir, heykeller halkla temas eden onların hemen algılayıp iletişim kurabilecekleri formlara sahip olmaya başlamıştır. Teknolojik gelişmeler, sanatçıların heykellerin büyük boyutlarda, çeşitli renk ve dokuda süregelen anlayıştan farklı yaklaşmalarına olanak sağlamıştır. Geçmişte yapılan anıtların yerini anıtsal heykeller almaya başlamıştır. Çalışmada, Pop Sanat olarak adlandırılan sanat akımında yer alan, heykel örnekleriyle birlikte diğer sanat anlayışlarıyla devam eden günlük yaşamda kullanılan nesnelerin heykelleri ve etkileşimleri incelenmiştir. Cleas Oldenberg’in heykelleri bu yeni yaklaşımın ilk örnekleridir. Daha sonra Jeff Koons, Yoyai Kusama, Kemal Tufan, Simon Peryy gibi sanatçılar farklı görüş ve akımlarda yer alsalar da bu nesneleri heykellerinde metafor olarak kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: heykel, anıt, anıtsal, açık alan, mütevazı nesneler