İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 51  Kasım 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Caner ŞENGÜNALP

NO Makale Adı
1541420988 İSAMU NOGUCHİ’NİN HEYKELSİ BAHÇE VE OYUN ALANI TASARIMLARI

Japon-Amerikan heykeltıraş Isamu Noguchi’nin sanat pratiği içinde yer alan ancak az bilinen oyun alanı önerileri, zamanının geleneksel peyzaj mimari anlayışından sıyrılarak özel bir açık alan uygulama kategorisi yaratmıştır. Sanat anlayışını kullanım ve işlevsellik üzerinden temellendiren Noguchi, toplumsal katkı ve bir iletişim organı olarak kullanmak istediği heykel dilini, kariyerinin belirli dönemlerinde kamusal alanlarda yarattığı oyun alanları tasarlamak üzere kullanmıştır. Heykelin sınırlayıcı estetik geleneğinin ötesine geçerek, sanat ve tasarımın doğasını ve tanımını sorgulayan, sanatı anlamanın yeni bir yolunu işaret eden Noguchi, ürettiği oyun alanlarıyla durgunluktan kurtulan ve yeni bakış açıları geliştiren heykelsi peyzajlar kurgulamıştır. Tasarladığı oyun alanları, Onun kamusal alanı şekillendirme ve kentsel mekân için heykel üretme sürecinde önemli birer ipucu olmuş, sanatının gündelik yaşamla ilişki kurabilme gücüne destek vermiştir. Heykelin ifade olanaklarını genişleterek yeni bir kamusal alan modeli yaratmak, sanatın toplumla sosyo-kültürel ve mekânsal bağlamda yeni türden bir iletişim kurmasına olanak tanımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Isamu Noguchi, heykel, oyun alanı, peyzaj, tasarım