İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 51  Kasım 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ahmet DALKIRAN

NO Makale Adı
1541003464 ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE BİSİKLET TEMASI

Gittikçe telaşçı ve aceleci olan çağımızda bisiklet özgürlük ve iç huzurun timsalidir. Günümüz toplum yaşamında çevresel etkenlere bağlı olarak birçok insan bisikletin insana verdiği söz konusu özgürlük ve iç huzura eremese de bu konuda hiç değilse hemen her çocuğun sahip olabileceği çocukluğundan kalma bisikletli anılarıyla avunabilmektedir. İşte bu noktada toplumun görsel hafızasını oluşturan ressamların iç huzura ermekte kullandıkları argümanlara bakıldığında da en önemlilerinden bir tanesinin yine bisiklet olduğu görülmektedir. Bu nedenle daha önce hiç araştırılmadığı tespit edilen bisiklet konusunun Çağdaş Türk Resmi içerisindeki örneklerinin araştırılarak incelenmesi ilgili literatüre katkı açısından önemli görülmüş ve bu kapsamda makale konu sınırlılığı da göz önüne alınarak bisiklet temasını resimlerinde istikrarlı bir şekilde işleyen ressamlardan Turan Erol, Hilmi Özbay, Alp Bartu, Söbütay Özer, Akdoğan Topaçlıoğlu, Efkan Beyaz, Orhan Umut ve Mehmet Yılmaz’ın eser örnekleri ele alınarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda bisikleti, bazı ressamların çocukluklarından kalma bir özlem duygusu ile bazılarınınsa estetik bir obje olarak eserlerine yansıttıkları görülmüştür. Genel tarama modelinin esas alındığı araştırmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır.
Anahtar Kelimler: Bisiklet, Bisiklet Teması, Türk Resmi, Resim, Türk Ressamları.