İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 51  Kasım 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Melihat TÜZÜN, Bige GÜRSES

NO Makale Adı
1540473167 GİZEMLİ MEKÂNLARI İLE PİRANESİ GRAVÜRLERİ

Gravür sanatı, yüzyıllar boyunca teknikleri geliştirilerek sanat tarihi içerisinde yerini almıştır. Başlangıçta sanat eserlerinin daha çok kişiye ve eve ulaşmasını sağlamak için reprodüksiyon amaçlı kullanılan gravür, günümüzde kendi başına sanatsal bir ifade aracına dönüşmüştür. Venedikli, İtalyan bir mimar, mimarlık tarihçisi, arkeolog ve düşünür olan Giovanni Battista Piranesi’nin (1720-1778) zindan çizimleri olarak bilinen gravürleri, içlerinde barındırdıkları gerçekliğin farklı ifadeleri, hayali ve antik referansları ile birlikte birçok bilinmezliği de içinde barındıran gizemli mekânlardan oluşmaktadır. Sanat tarihinde zindan ve hayali hapishane gravürleri olarak bilinen bu mekânlar, zindandan çok farklı giriş çıkışları olan, merdivenleri, asma katları, kubbeli ve iç içe geçmiş odaları ile aslında daha çok anıtsal ve devasa mekân tasvirleridir. Bu araştırmada, pek çok kişi tarafından bilinmeyen Piranesi gravürleri, görselleri üzerinden tartışılarak biçim ve içerik bakımından incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: gravür, mekân, zindan, mimarlık, tasarım