İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 51  Kasım 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Osman ALTINTAŞ, Erol Murat YILDIZ

NO Makale Adı
1540369798 KESKİN VE ÇÖZÜMLENMEMİŞ BİR DİYALEKTİK: MARILYN DIPTYICH

Pop art, sanat tarihine damgasını vurmuş tüm sanat akımları gibi, kısmen statükoya karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Pop art akımının tüm dünyada egemen olmasının başlıca aktörü şüphesiz ki Andy Warhol’dur. 59 yıllık hayat serüvenine pek çok marjinal tavır sığdıran Warhol, tüketim kültürünün metalarını, ikon haline gelmiş şöhret simalarını ve egemen siyasetin simge isimlerini sanatın malzemesi yapmaktan asla çekinmeyecek kadar cesur ve kararlı bir çizgiye sahiptir. Andy Warhol, 1950’lerin kült film yıldızı ve seks sembolü Marilyn Monroe’ya saplantılı denilebilecek bir derecede hayrandır. “Marilyn Diptich” 1962 yılında aşırı dozda uyuşturucudan yaşama veda eden Marylin Monroe’nun ölümünden hemen sonra, Andy Warhol tarafından yapılmış 23 farklı baskı çalışmasından biridir. Marilyn Monroe’nun 1953 yapımlı “Niagara” adlı filminde Gene Korman tarafından çekildiği düşünülen 50 portre imajının kullanıldığı resim, sanat eleştirmenlerini oldukça meşgul etmiş, Warhol’un çalışmaya yönelik kaygılarını tespit etme anlamında, farklı bakış açılarının ortaya çıkmasına kaynak teşkil etmiştir.
Anahtar kelimeler:Andy Warhol, Popüler Kültür, Pop Sanat