İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 50  Ekim 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fatma Seçil KARAYEL

NO Makale Adı
1540190341 ULUSLARARASI MODA ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN SEMBOLLERİN MARKA KİMLİĞİNE KATKISI

Moda ürünleri içinde aynı özelliğe sahip, mal ve hizmet sunan firmaların sayısı hızla artmaktadır. Uluslararası pazarda sürekliliği sağlayabilmek, katma değeri yüksek mal ve hizmet sunabilmek için üretilen bu ürünlere, marka kimliği kazandırmak gerekmektedir. Marka logo ya da isim olmanın ötesinde kurum ve ürünleri hakkında tüketicinin taşıdığı duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi, aktarılması anlamına da gelmektedir. Ürün ve marka birbiriyle sıkı bağı olan iki kavramdır. Ürünün başarısı markası ile yakından ilişkilidir. Markaların sürekli olarak, stratejik plan ve kararlar doğrultusunda organize edilmesi ve atılacak her adımın bir bütünlük oluşturması gerekmektedir.
Marka oluşturma bir süreçtir ve birçok bileşenden oluşmaktadır. Bu süreçte yer alan bileşenlerden biri olan markanın ismi, sembolü, renk, şekil ve dizaynla görsel algılara hitap ederek marka değerine güç katmaktadır. Bu çalışmada; literatür tarama yöntemi kullanılarak, moda sektöründe yer edinmiş markaların sembollerinde kullanılan simge, şekil ve renkler analiz edilecek, elde edilen bulgular ışığında markaya olan katkısı değerlendirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Marka, Moda, Sembol