İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 54  Şubat 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Esra YILDIRIM

NO Makale Adı
1539674366 BANKSY, OTORİTE VE SANAT

André Gide, “sanatın baskıdan doğduğunu” belirtir. Sanat, güzelin yaratılma çabasıdır. Ancak soyut kavram olan güzelin politik olarak örgütlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda da sanatçı otoritedir. Sanat eseri bir bakıma insanlık tarihinin belleğidir. Bu bellekte de kapitalizmin belleksiz toplum imgesini sorgulamaktır. Banksy'nin günümüzde üretkenliği, sanat konusundaki tutarlılığı ve istikrarı ile sokak sanatçısı olarak ünü sınırlarını aşmıştır. Resimleri artık müzayedelerde satılmakta ve koleksiyonlarda yer almaktadır. Üstelik koleksiyonerler arasında Brad Pitt ve Angelina Jolie’den, Lady Gaga’ ya, Christina Aguilera’ dan Leonardo DiCaprio’ ya kadar pek çok ünlü yabancı sanatçı da vardır. Banksy bu ünü politik, kültürel, toplumsal sorunları çözümlerken hem gündelik hayatın nesnelerini, hem ikonik toplumsal figürleri göstererek elde etmiştir. Bu üne vermek istediği mesajında kolay okunabilmesinin de katkısı vardır. Bu nedenle geniş bir heterojen topluluğu etkilemektedir. Bu topluluk içinde sanatla yakından ilgili entelektüellerin yanı sıra ilk kez sanatla tanışanlar da bulunur. Kamusal alan ve kamusal alan dışındaki yerlerde eleştirel çalışmalar yaparak sokak sanatını sürdüren Banksy son dönemde Londra’daki müzayedede "Balonlu Kız" eseriyle sanatın yeniden sorgulanmasının önünü açtırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Banksy, otorite, sokak sanatı, Kapitalizm