İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 52  Aralık 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
ÖZLEM KAYA

NO Makale Adı
1539632412 HİTİT UYGARLIĞI İZİNDE ANADOLU’DA DOKUMACILIK

Anadolu, dünya tarihini inceleyenler için ayrı ve özel bir yere sahiptir. Anadolu her zaman çevresindeki kültürleri etkileyen, yerleşilen, yurt edinilen değerli bir yaşam alanıdır. Eski Taş Çağı’ndan beri Anadolu büyük uygarlıkların yurdu olmuştur. Bu nedenle bu coğrafyanın çok kavimli ve çok dilli bir yapısı olduğu görülmektedir. Aynı zamanda coğrafi konumu ve ekonomik yönden taşıdığı önem ve dünya ticaretini düzenleyen yolların hem yakınında hem de bu yolların üzerinde bulunması sebebiyle birçok uygarlığın geliştiği bir bölge olmuştur. Bu uygarlıklardan en önemlilerinden biri de Anadolu tarihi içerisinde özel bir yere sahip olan Hitit uygarlığıdır.
Anadolu’da büyük bir uygarlığın temsilcisi olan Hitit Devleti hakim oldukları zaman dilimi içerisinde önemli sanat eserleri yaratmış aynı zamanda güçlü ticari ilişkiler kurmuşlardır.
Hititlerin ekonomik ve sosyal sistemlerini, merkezi yönetimin gereklerini yerine getirecek biçimde kurduklarını söylemek mümkündür.
Anadolu’da kurulup büyük bir medeniyet kuran Hititler, en bilinen ve en dikkat çekenlerin başında gelmektedir. Hititler, tarihte çok önemli roller üstlenmiş olup, Anadolu tarihinde çok önemli bir medeniyeti oluşturmuşlardır. Bu bağlamda Hititlerin siyasi, iktisadi ve sosyal anlamda diğer devletlere medeni öncülük ettiği söylenebilir. Özellikle iktisadi anlamda çok gelişmiş bir topluluk olduğu ve kendilerine has iktisadi bir yaşam tarzlarının olduğunu söyleyebiliriz.
Hitit sanatı ise, Anadolu’da kendilerinden önce yaşamış kavimler ile çağdaşı ve komşusu olan kültürlerin Anadolu potasında birleşerek oluşan bir sentezin ürünüdür.
Bu bağlamda, çalışmada bu sanatlardan biri olan Anadolu’da dokumacılık ele alınmış ve dokumacılığın Hitit toplumsal yaşantısındaki yerinin tespiti amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda dokumacıların üretime olan katkıları ve Hitit ekonomik sistemi içinde nasıl yer aldıkları da değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler:
Dokumacılık,
Hititler,
Hititekonomik sistemi,
Hitit sosyal hayatı