İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 50  Ekim 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
NURAY ER BIYIKLI, Leyla A. GÜLEN

NO Makale Adı
1539594269 HAYAL GÜCÜ VE YARATICILIK KAVRAMLARININ TASARIM SÜRECİNE ETKİSİ

Bu çalışmada, yaratıcılık kavramının önemli bir bileşeni olarak “hayal gücü”nün, tasarımı oluşturan
yaratıcı süreçlerdeki etkisi incelenmiştir. İnceleme sırasında, hayal gücünü ortaya çıkaran kişisel ve
çevresel etkenler, hayal etmenin yaratıcılık ile ilişkisi gibi konulara odaklanılarak; “tasarım süreçlerinde
hayal gücü nasıl şekillenir”, “ilham kaynağı olarak zihinde beliren nedir”, “herkes tasarımcı olabilir
mi” gibi sorular irdelenmiş, bu kavramların tasarım ve tasarımcı açısından nasıl farklılık yarattığı
araştırılmıştır. Hayal gücü; yaşamın farklı alanlarında, gündelik-sıradan yaratıcı faaliyetler sırasında
çeşitli biçimlerde fark edilebilmekle beraber; sanatsal etkinlikler ve tasarım oluşturma süreçleri gibi
sıra dışı yaratıcılık gerektiren durumlar açısından da motivasyon sağlayan önemli bir dinamiktir. İnsan
doğasında var olan farklı düşünce yapıları; hayal etme eylemi ile seçim yapma, karar verme mekanizmaları
eşliğinde gerektiği kadar değerlendirildiğinde, yeni fikirler ve farklı pratikler ile kendini
göstermeye başlar. Bu fikirlerin ve pratiklerin, uygun bir içerikle işlenerek, bir sonuca yani bir ürüne
dönüşmesi, özgün tasarımlar ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır. Tasarım, bu anlamda disiplinlerarası
pek çok kaynaktan etkilenerek şekillenirken; tasarımı ortaya koyan zihnin işleyişinde yaşanan
çeşitli hareketliliklerle, pek çok bilişsel aktivite önem kazanmaktadır.