İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 50  Ekim 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nuray AKKOL

NO Makale Adı
1539258997 ACIYI DENEYiMLEME: GINA PANE PERFORMANSLARI

Dünya savaşları sonrası yaşanan yıkımlar, Modernizmde doğa / kültür, akıl / beden ayrıştırmaları
ve aklın bedene - kültürün doğaya egemen olması bireyin sorunlarına cevap vermede yetersiz
kalmıştır. Bu umutsuzluklarla içe dönen sanatçılar kültür ve beden üzerine sorgulamaları çalışmalarının
ana ekseni oluşturur. Beden çalışmalarına yönelen sanatçılar, sanatın geçmişte ağırlıklı olarak
zevk söyleminin yerine acıyı konu alan çalışmalar üreterek acı estetiğini sanatın gündemine taşırlar.
Beden sanatçılarının acıyı önemsemelerindeki temel nokta, toplumun günlük şiddeti ve savaşı
kanıksamalarıdır. Gina Pane acıyı temel alarak performanslarını gerçekleştirir. Cinsiyet ayrımı ile
yaşanılan acıları sorunlaştırarak performanslarına taşımak sanatçının önceliğidir. Bunun yanında
toplumsal acıları da önemsemiştir. Dönemin feminist politikalarındaki özcü söylem kadını
diğer cinsten ayıran farklılıklarını öne çıkarmıştır. Sanatçı olarak Pane’ de kadın duyarlılığının,
duygusallığının ve doğurganlığının kadını tanımlamada önemli olduğunu belirterek, bunu kendi
bedeni üzerinden göstermiştir. Pane seyirci ile mesafesizliğin ve gerçek olarak orada olmanın olanağını
performanslarında önemser. Performanslarında yaşanan acıyı izleyiciye duyumsatmak ve
üzerindeki etkisi artırmak için, vücudunu kesici aletlerle yaralayıp kanını akıtarak tehlikeli olabilecek
durumlarla karşı karşıya gelip bedenin sınırlarını zorlamıştır.

Anahtar kelimeler:
Acı, Beden, Gina
pane, Performans,
özcü