İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 48  Ağustos 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nihat ŞİRİN

NO Makale Adı
1539010405 TREN GARLARI RESİMLENİYOR

1856 yılında Osmanlı Devleti ile başlayan demiryolu çalışmaları Kurtuluş Savaşı ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti döneminde de devam etmiştir. Türkiye’nin birçok köşesine ulaşan demiryollarının istasyon ve gar binaları geleneksel mimarlıktan uzak, birbirlerinden farklı üslup özellikleri göstermiştir. Ülkemiz tarihi süreç içerisinde siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimler geçirmiştir. Bu değişimler sırasında dönemlerine özgü sembol niteliğinde olabilecek eserler ortaya konmuştur. Bu eserlerden bazıları da tren garlarıdır. Bu tarihsel sembol niteliğindeki istasyon ve gar yapıları Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ nün belirlediği ressamlar tarafından “Garlar Resimleniyor” projesi kapsamında resmedilmiştir. Bu çalışma TCDD Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşme ve literatür tarama yöntemleriyle elde edilen bilgilerle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca projeye imza atan kurumlar arasında imzalanan 24.07.2009 tarihli protokole ve proje sonucunda elde edilen yetmiş beş esere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültür Bakalığı, Tren Garları, Tren Garı Resimleri