İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 50  Ekim 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Melda ÖZDEMİR, Emine ODABAŞI, Yasemin EKEN

NO Makale Adı
1538594973 DERİ YÜZEY SÜSLEMEDE KULANILAN APLİKE TEKNİĞİ

Tarih boyunca çok zengin bir kültüre sahip olan Türkiye’de ön plana çıkmış, ün kazanmış olan deri sanatı ilkçağlarda insanların tabiat şartlarına karşı koymak amacıyla, örtünme ve barınma ihtiyaçlarıyla ortaya çıkmıştır. Türklerde deri işçiliği büyük bir gelişme göstermiş, tarih içinde her alanda kültür ve sanat değeri taşıyan nitelikli eserler ortaya koymuşlardır. Geçmişte kendine özgü nitelikler taşıyarak yapılmış deri sanatı günümüzde de estetik çekiciliği ile kültürümüzün bir yansıması olarak yapılmaya devam etmektedir. Son yıllarda deri ürünler, yumuşaklığı ve kolay şekil alabilmesi, kullanışlılığı, doğal bir malzeme olması özelliklerinin bulunması nedeniyle süslemeli deri eşya üretimi gittikçe önem kazanmakta ve büyük ilgi görmektedir. Geçmişte ve günümüzde deri sanatında çeşitli yüzey süsleme teknikleri geliştirmişleridir. Bu tekniklerden biri de aplikedir. Bu çalışmada amaç; geleneklerimizi yansıtan Türk deri sanatında aplike tekniği hakkında bilgi vermek ve bu teknik ile yapılmış deri ürünleri; kullanılan teknik, desen, renk, kompozisyon özellikleri ve kullanım alanları açısından incelemek ve tanıtmaktır.
Anahtar Kelime: Deri, Aplike, Deri Yüzey Süsleme, Türk Kültüründe Deri