İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 52  Aralık 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nuran OCAKOĞLU

NO Makale Adı
1538159011 GELENEKSEL DOKUMALARIMIZDAN KUTNU KUMAŞININ GİYSİ TASARIMINDA KULLANILMASI

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve kitle iletişim araçlarının her geçen gün biraz daha yaygınlaşmasıyla birlikte insan yaşantısında kültürel etkilerin azaldığı tekdüze yaşam tarzı hakim olmaktadır. Moda alanında da toplumsal farklılıklar ortadan kalkmakta ve yerini bütün dünyada görülebilecek giyim tarzlarının aldığı görülmektedir. Geleneksel dokumalar, üretim şekli, tekniği, malzemesi, renk ve desenleri ile geçmişi günümüze taşıyan kültür değerleri arasında yer almaktadır. Kültürümüzü yansıtan bu değerlerin korunması, yaşatılması ve öz değerlerini yitirmeden gelecek kuşaklara aktarılması geleceğin şekillenmesinde önemli bir kaynak olacaktır. Bu çalışma da modanın egemenliği altında kaybolmaya yüz tutan yöresel dokumaları, günün trendleri doğrultusunda giysi tasarımında yorumlayarak kültürel değerlerimizin yeniden hayat bulmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Gaziantep ili ve çevresinde el tezgâhlarında dokunan kutnu kumaşının özellikleri araştırılmış ve kutnu kumaş ile bir giysi tasarımı hazırlanarak, kültürel öğelerin kullanımının tasarımlara özgünlük kazandırabileceği, fonksiyonel ve sembolik açıdan açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kutnu, Geleneksel Dokumalar, Giysi Tasarımı