İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 49  Eylül 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ekin DEVECİ

NO Makale Adı
1536849036 BEDEN VE BOZUM: MEHMET SİYAH KALEM’İN FİGÜRLERİ

Birey bedeninin farkına benlik duygusu yardımıyla ulaşabilir. Bedenin dış hatlarının ve özelliklerinin kavranabilmesi nesnelerin ve diğer kişilerin özelliklerinin keşfi ile dolayalı yoldan deneyimlenebilir. Yaşamının ilk yıllarında kişi kendi vücudunun farklılaşması ile benlik bilincine ulaşabilir ve ömrünün sonuna kadar yaşayacağı bedeni ile kimliğini oluşturur. Bedeni ile yaşayan insan onun aracılığı ile takip edildiğini, arzulandığını, reddedildiğini duyumsayarak yaşamını sürdürür. Kendi dış yapısı içinde bir uzam olan beden bilimin araştırma konusu iken sanatın çözülmesi ve keşfi en zor anlatım ve biçim aracı olmuştur.

Evrensel uzamda bir yer kaplayan beden resimlerin konusu olarak ilk Mağara duvarlarındaki tasvirlerde görülmeye başlamıştır. İnsanoğlunun keşfetmeye, tanımaya, anlamlandırmaya başladığı en yakınındaki kendi vücudu olmuştur. Sanat tarihi boyunca tasvir edilen, çizilen, boyanan beden imgesi çözülmesi en zor biçim olmuştur. Onun mükemmel mekanik yapısı karşısında kusursuz kopyasını yapma arzusu resimlerin yüzyıllarca geleneği haline gelmiştir. 1900’lere gelindiğinde dünyayı algılamadaki farklılaşmalar resimde biçimlerin bozulmasına neden olmuştur. Her şey gibi bedenin kusursuz aktarma arzusu da değişmiş ve bozulmaya başlamıştır. Beden tasvirinin başkalaşması ile sanat üslupları ve akımları yeni dillerini oluşturmuşlardır. Bu akımlar arasında biçemi en çok bozan nesneleri ve bedenleri başkalaştıran sanat akımı kübizm olmuştur. Ancak bu akımın ortaya çıkışından çok önce 15. yüzyılda figürlerin biçimlerini bozan ve sanat tarihinde gizemli bir şekilde varlığını sürdüren Mehmet Siyah Kalem’in minyatürlerinde tasvir ettiği bedenler bozulmuş ve biçimsel olarak deformasyona uğramıştır.
Anahtar kelimeler: Beden, bozum, Mehmet Siyah Kalem