İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 49  Eylül 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Seniha ÜNAY SELÇUK

NO Makale Adı
1535723940 GÖRSEL SANAT YAPITLARINDA BELLEK ÜZERİNE OKUMALAR

Bu çalışma bellek üzerinden sanat yapıtı üretme sürecini şekillendiren sanatçılar üzerinedir. Bellek, hatırlama ve depolama yeteneği olarak ele alınmıştır. İlya& Emilia Kabakov, Doris Salcedo, Christian Boltanski, Sarkis, Michael Blum, Nikhil Chopra gibi sanatçıların yapıtları üzerinde durulmuştur.
Bireysel ve toplumsal bellekle ilintili olarak öne çıkan sanat yapıtları, gündelik olmayanın hatırlanışı anlamında kültürel bellek tanımıyla sınırlandırılmıştır. Yapıtlarda, bireysel bellek kapsamında kişinin geçmiş yaşam öyküsünün, deneyimlerinin; toplumsal bellek kapsamında ise tarihi olayların, sosyolojik konuların ele alındığı görülmüştür. Aynı zamanda incelenen sanat yapıtları, belleğin mekan ve zamanla olan ilişkisi bağlamında da okumalar yapmaya fırsat vermiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Yapıt, Bellek, Geçmiş, Şimdi