İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 49  Eylül 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülser AKTAN

NO Makale Adı
1535544498 MANET’İN SALON SERGİLERİNDE OLUMSUZ ELEŞTİRİ ALAN RESİMLERİ VE MODERN SANATA KATKISI

Birçok sanat tarihçisi modern sanatı Empresyonistlerle başlatır. Empresyonist sanatçılar sıralandığında içlerinden birinin isminin Edouard Manet olduğu görülecektir. Manet, empresyonist ressamlar arasına konulmuşsa da, O kendisini empresyonist olarak tanımlamamıştır. Manet, kendi deyimiyle empresyonist değilse de modern sanatın öncülerinden olduğu kesindir. Her yeni sanat, bir önceki sanatı aşma gayretindeyken, önceki sanat yeni sanata yer vermede istekli olmaz. Manet, 19. Yüzyıl sanat ortamında, kendine yer edinmeye çalışırken döneminin hâkim sanat çevreleri tarafından kabul görmemiştir. Salon sergilerine gönderdiği resimler kimi eleştirmenlerce şaşkınlık ve öfke ile olumsuz eleştirilere maruz bırakılırken az da olsa kimi sanat çevreleri Manet’in sanatını dâhice bulup takdir etmiştir. Bu makalede Manet’in Salon sergilerinde büyük tepki alan ve reddedilen resimleri ele alınmıştır. Ayrıca Manet’in olumsuz eleştiri alan ve reddedilen resimlerini oluşturmada referans aldığı eski ustaların eserleri de bu makalede incelenmiştir. Bu amaçla konuyla ilgili çeşitli kitaplar okunmuş, müze web siteleri taranmış, ansiklopediler incelenmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında Manet’in resimlerinin, modern sanata katkısının empresyonistlerin modern sanata katkısından daha farklı olduğu belirlenmiştir. Reddedilen resimlerinin yenilikçi yanı, sanat tarihinin eski usta ressamlarında hayran olduğu noktaları, kendi yorumuyla ve güncel kurgusuyla ortaya koymasındadır. Manet’in kendisinin sanat otoriteleri tarafından kabul edilmesini istemesine karşın, yaptığı resimlerin sanat için sanat kapsamında düşünülebilecek biçim ve içerikteki yenilikçi yaklaşımı anlaşılamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Manet, Olympia, Salon, Giorgione, Velazquez