İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 48  Ağustos 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ekrem KULA

NO Makale Adı
1535461750 PATE DE VERRE VE KRİSTAL ŞEKER GÖRÜNÜMLÜ TASARIMLAR

Camcılık tarihinde camın keşfi ile başlayan süreçte Mezopotamya, Mısır ve Akdeniz camcılığı gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Günümüzde uygulanan cam üretim tekniklerinden çoğu İlk Çağ Uygarlıkları dönemlerinden beri yapılmıştır. Cam sanatında kullanımına ara verilen fırınlama tekniği 1800lerin sonlarına doğru Henry Isadora Cesar Cros tarafından Art Nouveau döneminde Fransa’da yeniden keşfedilmiş adına da “Pate de Verre” yani cam hamurları denilmiştir. Bu fırınlama tekniğini kullanan sanatçılar kendi geliştirdikleri teknikleriyle özgün tasarım ve cam sanat eserleri yapmışlardır. Bu çalışmada Türkiye’de ilk ve tek cam bölümü olan Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Cam Bölümü öğrencileri ile farklı ülke camları kullanılarak şeker kristali görünümlü Pate de Verre’ler yapılıp başarılı sonuçlar alınmıştır. Konunun cam derslerinde uygulamalı olarak öğrenim çıktılarının camla ilgili paylaşımın yaygınlaşması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pate de Verre, Kristal şeker, Füzyon, Firit, Alçı kalıp