İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 49  Eylül 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mücahit BORA

NO Makale Adı
1534761975 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMA OLANAKLARI

Temel hede eğitimi etkili ve verimli kılma yanında yeni olanaklar ile seçenekler üretmek olan eğitim teknolojisi; genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve beceril- erin işe koşulmasıyla, öğrenme ya da eğitim süreçlerinin işlevsellik kazanması şeklide tanımlanabilir. Günümüzde eğitim teknolojisi; eğitim-öğretim hede erinin gerçekleştirilmesi için yapılan yenilikçi çalışmalar, yeni teknolojik sistemlerden yararlanma, öğretme-öğrenme süreçleri, eğitim ortamları, öğretimi programlama ve insan gücü alanlarının verimli kullanımı olmak üzere beş ana kategoride toplanabilir. Görsel sanatlar eğitimi alanında; kullanılan ve kullanılması gereken bilgisayar teknolojis- inin neleri kapsadığı; iki ve üç boyutlu işlerde tasarım, çoğaltma, kopyalama, basım gibi süreçlerde bu teknolojilerden yararlanma olanaklarının neler olabileceği ve ne şekilde yararlanılabileceği konusu bu araştırmamızın temelini oluşturmaktadır. Bu amaçla; plastik sanatlar eğitiminde kullanılabilecek yeni bilgisayar teknolojileri ve bilgisayar programlarının neler olduğu, hangi alanlarda hangi yazılımların ve ek araçların ne şekilde kullanılmakta olduğu konusu incelenmiştir. Bu araştırma, tarama-derleme modeline göre yapılmıştır. Konuyla ilgili yazılı kaynaklar incelenmiş, kullanılmakta olan bilgisayar teknolojileri bizzat uygulama yerlerinde gözlemlenmiş ve belgelenmiş, bu teknik araçlarla birlikte kullanılmakta olan bilgisayar programlarının neler olduğu tespit edilmiştir.