İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 50  Ekim 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Funda ŞİŞCİ

NO Makale Adı
1533649957 GÜNÜMÜZ HEYKEL SANATINDA KORSE

Geçmişten günümüze toplumsal cinsiyet kavramının beden üzerinde kurduğu eril düzen, kadın bedeni algısını ve giyimini etkisi altına almıştır. Kadın imajının zamana, dinsel öğretilere ve toplumsal değerlere göre sürekli değişmesi, bireylerin alışkanlıkları, tüketim nesnelerinin türünü ve modayı da yeniden inşa etmektedir. Viktorya dönemi (1837-1901) İngiltere’sinde oldukça yaygın kullanılan korse; kadına has olan göğüs ve kalçanın vurgulanmasına, kadının olduğundan daha ince görünmesine ve dik durmasına hizmet ediyordu. Fiziksel ve ruhsal bakımdan kadını pasifleştiren korse, 19.yüzyılın sonlarında Avrupa’daki toplumsal reformlar ve Feminist hareketlerle birlikte değişen modaya da uygun olarak geçerliliğini yitirmiştir. 1960’lı yıllarda köklü bir değişime sahne olan sanat dünyasında, yeni anlatım araçları arayışına giren çağdaş sanatçılar, farklı materyalleri kullanarak özgün eserler ortaya koymaya çalışmıştır. Korse, farklı sanatçıların elinde farklı malzeme ve yaklaşımlarla yorumlanmaya devam edilmektedir. Bu çalışma, korsenin günümüz heykel sanatçıları tarafından nasıl yorumlandığını örneklerle açıklamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Korse, Heykel Sanatı, Beden, Kadın