İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 54  Şubat 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şöhret AKTEPE, İkbal ÇETİN

NO Makale Adı
1533295210 GERÇEKÜSTÜCÜLÜĞÜN YENİLİKÇİ GİYİM MODASINA ETKİLERİ

Modernizm, Batı dünyasında 19.yüzyılda ortaya çıkarak tüm sanat dallarını etkisi altına alan, edebiyattan sosyal yaşama kadar her alanda değişimin yaşandığı bir dönemdir. Bu süreç; moda ve sosyal alışkanlıkların teknolojik gelişmelerle harmanlanıp bireyin estetik beğenisinde meydana gelen değişikliklere yoğunlaşmaktadır. 1920’lerin sonlarına doğru yenilikçi moda ile gerçeküstücülüğün aykırılığının birleşmesiyle yeni dönem başlamıştır. Bu makalede moda ve sanatı birbirine bağlayan Gerçeküstücülük kavramı üzerinde durularak moda ürünü olan giysilerin müzelerde sergilenerek sanat eseri olma yolunda ilerleyişleri konu edinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: moda, sanat, modern sanat akımları, gerçeküstücülük, giysi tasarımı