İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 48  Ağustos 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Serhat SOYŞEKERCİ

NO Makale Adı
1533039985 BAROK SANATINDA TIBBÎ PATOLOJİLERİN BETİMLENMESİ

On altıncı ve on yedinci yüzyıl Flaman ressamları tıbbi patolojileri barındıran ve gündelik yaşamdan esinlenen çok sayıda portre yapmışlardır. İlgili dönemde, tıbbın kararlı bir amacı olmakla birlikte hastalıkları sınıflandıracak yöntemden yoksundu. Bu çalışma, on altıncı yüzyıl Avrupası'nda zamanın patolojilerinden deliller bırakan hastalıkları Barok Sanatı'nın üzerine aldığını iddia eder. Makale, Prado Müzesi’nde listelenen patolojik koleksiyonlara odaklanmıştır. Cücelik, hipotiroid, hadımlık, hiperkortizon, kısmi felç, zihinsel bozukluk, aşırı kıllanma, parazitler ve mantarlar portre ressamları tarafından yapılan patolojik hastalıkları betimlemektedir.
Anahtar Kelimeler: Barok Sanatı, patoloji, hastalık, portre ressamları, Kıta Avrupa