İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 48  Ağustos 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mesut KESKİN

NO Makale Adı
1532962806 “OTURMAK” FİİLİNİN TÜRKÇEDE VE ÇİNCEDE ANLAM VE KULLANIM ŞEKİLLERİ YÖNÜNDEN SINIFLANDIRILMASI

Çalışmanın temel amacı Türkçe “Oturmak” ili ile Çince “坐-zuò” ilinin tipolojik açıdan sını an- dırılarak anlam ve kullanımdaki ortak, benzer ve farklı yönlerinin somut bir şekilde ortaya konul- masını sağlamaktır. Yabancı dil kaynak ve kitaplarında iller anlatılırken genel olarak “kök” anlamı baza alınıp, ana dil ile amaç dilde birebir aynı olan, tamamen aynı olmayıp benzerliklere sahip olan ve tamamen birbirinden farklı olan diğer anlam ve kullanım şekilleri göz ardı edilmektedir. Buda öğrencilerin farklı anlamları ifade etmek için kendi dillerindeki anlam ve kullanım şekillerini amaç dilde uygulamak zorunda kalmalarına sebebiyet vermektedir. Yabancı dil eğitimi ve öğretiminde ke- limelerin“kök”anlamları dışındaki anlam ve kullanım şekillerinin gerekliliğinin ortaya konulması ve bu alanda yapılacak olan sonraki çalışmalara kaynak oluşturulması bu çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır.