İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 51  Kasım 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Elif KARAASLAN, Cansu Ç. EROL, Vesile Y. DEMİRTAŞ, F. Feryal ÇUBUKÇU

NO Makale Adı
1532515655 ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT ESERLERİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının resim alanında üretilmiş sanat eserlerine ilişkin kullandıkları metaforları belirleyerek, Resim-İş öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adayları ile diğer alanlarda öğrenim gören adayların metaforik algılarını incelemektir. Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Müzik Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği programlarında öğrenim gören 159 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada adayların sanat eserlerine ilişkin kullandıkları metaforları ortaya çıkarmak için Van Gogh, Kandinsky, Klimt ve Picasso’nun eserlerine yönelik açık uçlu bir görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formunda öğretmen adaylarından gösterilen dört sanat eseri için “Bu resim …. gibidir, çünkü ….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının sanat eserlerine ilişkin düşünceleri içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda Resim-İş öğretmen adaylarının toplamda 141, diğer öğretmen adaylarının 345 geçerli metafor ürettikleri görülmüş; öğretmen adaylarının Kandinsky’nin eserine yönelik algılarının olumsuz ve soyutlayıcı düzeyde, Picasso’nun eserine yönelik algılarının içsel düzeyde, Van Gogh ve Klimt’in eserlerine yönelik algılarının ise olumlu düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, sanat eseri, resim, metafor, metaforik algı