İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 48  Ağustos 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Vedat KAÇAR

NO Makale Adı
1532342198 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜTAHYA ÇİNİ SANATI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Kütahya,
merkezdir. Kütahya Çini Sanatı, 18. yüzyıldan itibaren kendi üslubunu korumuş ve ortaya halkın coşkusunu yansıtan ve dünya müzelerinde yer alan önemli eserler üretilmiştir. Ancak değişen ekono- mik yapılar ve beğeni kavramları, belirli dönemlerde bu sanatın görsel kalitesi ve ritmini değiştirmiş, olumsuz yönde etkilemiştir. Tarihsel sürecinde son derece kendine has üslubu ile farklı ürünleri olan Kütahya Çini Sanatı kendi tarzını bırakmış, İznik çinilerine olan hayranlık Kütahya’nın İznik tarzı üretime geçmesine neden olmuştur. Bu geçiş Kütahya’nın kendine has üslubunu unutturmuştur. Günümüzde, Kütahya’nın İznik tarzını da zorlayarak tamamen farklı bir tarza doğru yol aldığı gö- zlenmektedir. Kütahya çini sanatının tarihsel süreçte geçmişten bu güne kadar ürün çeşitliliği hak- kında örnekler verilmiş bu örnekler üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmada, Kütahya çini sanatının geçmişten bugüne geçirdiği süreç ve mevcut konum değerlendirilmiş, dünyanın sayılı seramik merkezlerinden biri olan Kütahya’nın hem çini sanatı hem de şehrin ambiyansı açısından yeniden ele alınarak çeşitli öneriler sunulmuştur