İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 47  Temmuz 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Naile ÇEVİK

NO Makale Adı
1531988842 SAVAŞLARDAN SONRA: ÇAĞDAŞ SANATTAN BİZE KALAN DUYGU

Görünenin ötesine dair sorgulamaların başladığı günden bugüne kadar sanatsal çalışmalarda da bireyselliğin öne çıktığını daha çok hissetmekteyiz. Sanayi Devrimi sonrasında modernleşme sürecine giren sanatçı, bu yenilenme sürecinde iki büyük Dünya Savaşı ile karşı karşıya kalmıştır. Birçok yeniliğin yaşandığı ve umutla daha iyiye ulaşma amacı içerisinde olan sanatçının duygu durumu savaşın acımasızlığıyla derinden ve onarılamaz bir biçimde sarsılır. Bu süreç; bireysel ifade biçimlerine ve sorgulamalara sebep olması nedeniyle, sanatçının kendisiyle yüzleşmesi sorunsalını ortaya çıkarır. İşte bu yüzleşme sanatçının en büyük sancısıdır. Orada öğrenir, orada üretir ve orada var olur.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Savaş, Sanat.