İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 49  Eylül 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Vildan BAĞCI

NO Makale Adı
1531937819 ÖRME TASARIMINDA EL ÖRGÜSÜ ÇORAP MOTİFLERİNİNİN UYGULANMASI*

Aksesuar, kadın giyiminde, kıyafeti tamamlayan ve bütünleyen, rengi ya da malzemesi ile bir uyum ya da karşıtlık etkisi yaratan öğelerdir. Giyimde aksesuar seçimi, giyim seçimi kadar önem arz et- mektedir. Çantalar, kösele, deri, kumaş, meşin, örme gibi çeşitli materyallerden elde edilebilmekte ve kadınların vazgeçilmez aksesuarlarından biri durumundadır. Çalışmada, farklı yörelere ait çora- plardan tasarlanan beş adet çanta modeli içinden seçilen Sivas yöresine ait el örgüsü gelin çorabı moti erinden esinlenilen örme çanta tasarımının uygulama aşamalarına yer verilmiştir. Çanta tasarımında motif ve renk özelliklerinin esin kaynağına yakın olmasına özen gösterilmiştir. Uygu- lanan çanta malzemesinde doğal iplik olan jüt tercih edilmiş, esin kaynağı çorabın renklerine uy- gun olarak araştırmacı tarafından boyanmıştır. Çanta tasarım ve uygulama aşamaları fotoğra arla desteklenmiştir. Bu çalışma ile kültürümüzde önemli yer teşkil eden ve yok olmaya yüz tutmuş el örgüsü çorap moti erinden oluşturulan tasarımlarla günümüzde de yaşatmaya yönelik farkındalık sağlanmaya çalışılmıştır. Örme makinesinde jüt ipliğin kullanılabilirliği denenmiştir. Bunun yanı sıra örme çanta üretim aşamalarına yer verildiğinden bu tür uygulama yapmak isteyenlere kaynak olması bakımından önem taşıdığı düşünülmektedir.