İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 49  Eylül 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Oya AŞAN YÜKSEL, İsmet YÜKSEL, Ayşegül ÇETİN

NO Makale Adı
1531917281 ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA SOFRA VE MUTFAK GEREÇLERİ DEKOR TASARIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Hızla gelişip, büyüyen seramik sektörünün artan pazar ile rekabet edebilmesi ve mevcut pazar payını koruyabilmesi için eğitimli tasarımcılara olan gereksinim her geçen yıl daha da artmaktadır. Bu durum sektöre nitelikli eleman yetiştiren üniversitelere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Sanayinin eğitimli ve nitelikli eleman ihtiyacının, üniversitelerin ise sektöre yönelik üretim beklentilerinin karşılanabileceği ortak platform üniversite-sanayi işbirliği ile mümkün olmaktadır. Kütahya ili, sektöre yön veren büyük firmaların faaliyet gösterdiği seramik merkezi olması sebebiyle önemli bir konuma sahiptir. Bu durum Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri için önemli bir avantaj yaratmaktadır. Seramik alanında eğitim gören öğrencilerin sektör ile tanışmasını sağlamak, aldıkları eğitimleri fabrika işleyişi ile ilişkilendirmek ve sektöre yeni, özgün tasarımlar kazandırmak amacıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Keramika Seramik Fabrikası ile “Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi” isimli 2017-56 nolu Bilimsel Araştırma Projesi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, seramik eğitimi alan öğrenciler tarafından Keramika Seramik Fabrikasının sofra ve mutfak gereçlerine yenilikçi, alternatif dekor tasarımları geliştirilmiş ve geliştirilen tasarımların uygulanabilirlikleri incelenerek dijital baskı yöntemi ile üretilmiş ve uygun görülen ürünler satışa sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Üniversite-Sanayi İşbirliği, Endüstriyel Seramik Sofra ve Mutfak Gereçleri, İki Boyutlu Dekor Tasarımı