İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 47  Temmuz 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Bahar ARTAN OSKAY

NO Makale Adı
1531904640 1960 SONRASI KAVRAMSAL SANATININ GÜNÜMÜZ RESİM SANATINA ETKİLERİ

Bu çalışmada, 1960 sonrası Kavramsal Sanat’ın oluşumu ve kavramsal sanatçıların üretmiş oldukları çalışmaların tarihsel süreci incelenmiş ve günümüz sanatında ne gibi bir farkındalık ve değişim yarattığı üzerinde inceleme yapılmıştır. 20.yüzyıl resim sanatının hızla geliştiği ve değiştiği bir dönem olmuştur. Avangart sanat anlayışlarının ard arda geldiği bu dönem- de, estetik değerlerin ve nesnenin sorgulanması kaçınılmaz olmuştur. Kavramsal Sanat’ın geleneksel sanat anlayışından, estetiğinden, biçimselliğinden kopuşu, sanatın geleneksel ka- vram ve anlamının değişim sürecine girmesine neden olmuştur. 1960 sonrası resim sanatının, Kavramsal Sanat ile düşünsel anlamda bir nesneye dönüşümünün, günümüzdeki yansıma- ları üzerinde araştırma yapılırken, 1960 sonrası sanatçıların çalışmalarından örnekler ver- ilmiştir.
Anahtar kelimeler:
kavramsal sanat, performans sanatı, disiplinlerarası sanat, enstelasyon, asamblaj, dijital sanat, hazır-nesne