İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 49  Eylül 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Çiğdem MENTEŞOĞLU CHATZOUDAS

NO Makale Adı
1531780013 KIKI SMITH'İN ÇALIŞMALARINDA MİTOLOJİK UNSURLAR

Kiki Smith döneminin olduğu kadar günümüzün de önemli sanatçılarından biri olarak kabul edilir. Sanatçı, beden temsili üzerinden çok yönlü üretimi ve farklı disiplinlerde çeşitli malzemelerle ortaya koyduğu çalışmalarıyla tanınır. Smith hakkında çokça yazılmış, farklı yönlerden değerlendirilmiş en çok da feminist hareket içerisindeki yeriyle adından söz edilmiştir.
Bu makalede ise Smith’in yapıtlarındaki mitolojik unsurlar çeşitli örneklerle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu yapıtlardaki mitolojik unsurlar, postmodern sanatın niteliklerinden biri olan yeniden üretim süreci bağlamında değerlendirilir. Çalışmanın amacı, sanatçının mitolojiye yaklaşımını kavramak ve mitolojik unsurların sanat pratiğini nasıl şekillendirdiğini saptamaktır. Ayrıca sanatçının ele aldığı kavramlar, bu kavramların mitoloji alanıyla ilişkisi ele alınmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Beden, Feminist, Postmodern