İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 47  Temmuz 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mine CERANOĞLU, Feride GÜLER

NO Makale Adı
1530740998 GİRESUN MÜZESİNDE BULUNAN GELENEKSEL KADIN CEPKEN ÖZELLİKLERİNİN KORE JEOGORİSİNE UYARLANMASI

Cepken, geçmişten günümüze kadın ve erkekler tarafından giyilen kısa bir ceket türüdür ve Türk giyim kültüründe önemli bir yere sahiptir. Kore geleneksel giysilerinden Jeogori ise Hanbok (kısa ceket ve etekten oluşan takım) geleneksel giysisinin üst parçasını oluşturmaktadır ve kısa üst ceket olarak hem kadınlar hem de erkekler tarafından giyilmektedir. Jeogori, model - kesim tekniği açısından Giresun Müzesinde bulunan geleneksel kadın cepkenleri ile benzerlik göstermektedir. Çalışmada Gire- sun Müzesi’nde bulunan geleneksel kadın cepken özelliklerinin incelenerek Kore’de giyilen jeogori ile harmanlanması ve iki farklı ülkenin giysi kültürünün birleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Giresun Müzesinde bulunan geleneksel kadın cepkenleri kumaş, renk, model - kesim tekniği ve süsleme tekniği açısından incelenmiş ve cepkenlerin fotoğra arı görsel olarak sunulmuştur. Ayrıca Jeogori ile ilgili literatür taraması yapılmış ve Jeogori hakkında genel bilgi verilmiştir. Giresun Müzesinde bu- lunan geleneksel kadın cepken özellikleri ile jeogori özellikleri harmanlanarak giysi tasarımları yapılmıştır. Giysi tasarımları; teknik çizim üzerine çizilmiş, sulu boya ve guaj boya tekniği ile boyanmış ve bir model örnek ürün olarak dikilmiştir. Çalışma sonunda; farklı ülkelerin giysi özelliklerinin birleştirilmesi ile ulusal kültür ve değerlerin uluslararası platformlara kolayca tanıtılabileceği, kültürlerarası etkileşim ve iletişimin kolayca kurulabileceği hakkında öneriler verilmiştir.