İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 47  Temmuz 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülcan ŞENYUVALI DEMİRTAŞ

NO Makale Adı
1530365166 GHADA AMER SANATINDA YASAK HAZLAR

Kadın cinselliği, pek çok toplumda tabular yüzünden yasaklıdır. Oysa psikanalistlere göre, yasaklar arzuyu kamçılar ve bu yüzden yasak hazlar daha çok arzulanır. Ayrıca feministlerin bazıları dişil hazların çokluğundan bahsederler ve bunu görünür kılmak için çalışırlar. Ghada Amer’in çalışmalarında da böyle bir söylem dili inşa etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Sanatçı üretimlerinde, arzusuna sahip çıkan kadınları konu edinir ve bunu da kendine özgü bir dil oluşturarak başarır. Aynı zamanda Ghada Amer, sahip olduğu farklı kültürel zenginliklerden beslenen ve bu mirası çalışmalarına yansıtan bir sanatçıdır. Üretimlerinde metin ya da yazıyı farklı şekillerde kullanan sanatçı, popüler kültür ürünü görsel imgelerden alıntı yapmanın dışında, yarı pornografik dergilerden ya da kadınların çeşitli durumlardaki çizimlerini içeren okul kitaplarından görüntüleri de çalışmalarında kullanır. Bu makale, Ghada Amer üretimlerinde, arzulanan kadın değil de arzulayan kadının bir plastik dile dönüştürülmesi sürecini incelemeyi amaçlamaktadır.