İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 49  Eylül 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet NUHOĞLU

NO Makale Adı
1530087331 ÇOKKOLLU YILDIZ TASARIMLARININ TEMSİLİYET VE HAZIR TASARIM BAKIMINDAN GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Geometrik şekiller ve süslemeler insanoğlunun zihin ve bilinç dünyasının en soyut ürünleri olarak kabul edile- bilir. Toprak, metal, dokuma gibi taşınır veya taşınmaz eserler üretmiş hemen hemen tüm kültürlerde, geometrik tasarımlar görülebilmektedir. Ancak İslam sanatlarındaki geometrik tasarımlar, bilhassa mimari ile tezhip san- atlarında kullanılanlar, daha önceki kültürlerden de kendi çağdaşı kültürlerden de oldukça farklıdır ve mükem- meliyet ölçüsünde gelişmiştir. Geçmişin geometrik tasarımlarının yeniden kullanılması bugünün biraz da post modern olarak nitelendirilen sanat ve tasarım ortamının çok kültürlü ve çok akımlı, disiplinler arası özellikli yeni sanat ve tasarım üretimlerinde farklı akımların, farklı tarihi katmanların, üslupların bir geçişkenliğine de sahne olmaktadır. Geçmişin geometrik tasarım unsurlarının günümüzde yeniden kullanılmasında ve tercih edilme- sinde şu olgularla karşılaşmak mümkündür. Günümüz sanatında var olan soyut anlatım, hazır tasarım nesnesi olma, olgun bir tasarıma sahip olma, dini ve/veya tarihi aidiyet ve bunu önemseme, bir kimlik unsuru olarak vurgulama, köklü bir tarih imajı verme, kurumsallığı ön plana çıkarma, postmodern bir tavırla farklı olana yön- elme, geometrik tasarımların yukarı aşağı, sağa sola hareketliliği gibi etkenler geçmişin bu tasarım unsurunu günümüzde daha görünür bir hale getirmektedir. Geçmişe ait sanat ve tasarım ürünlerinin kullanımında pek çok kere tanık olunduğu üzere yeni formların üretilmeden ve hazır bir tasarım ürününün kullanılması kapi- talizmin ortaya çıkardığı tüketim kültürünün bir sonucu olarak da okumak mümkündür. Geçmişe ait sanat ve tasarım ürünlerinin hazır olarak kullanılması formları zihin ve algıda güncellese bile ileriye doğru bir gelişme sağlamadığı da ortadadır.