İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 47  Temmuz 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşe BALYEMEZ

NO Makale Adı
1529953982 GÖSTERİŞLİ BİR UZAKDOĞU PORSELEN STİLİ: KİNRANDE

Kinrande, altın brokar kumaşlara öykünme sonucu ortaya çıkmış, 16. yüzyıldan itibaren Çin’de, daha sonra ise Japonya’da üretilmiş porselen ürünlere verilen addır. Altın dekorlu bu porselenler, Uzakdoğu coğrafyasının oluşturduğu zengin seramik kültürü içinde yer almaktadır. 16. yüzyılda Çin’de üretilmiş kinrandelerin en genel özelliği, demir kırmızısı renginde bir zemin üzerine altın yaprak levhalarla (varak) gerçekleştirilmiş sık yapraklı dekorlardır. Örnekler arasında demir kırmızısı dışında beyaz, sarı, yeşil veya kobalt mavisi zemin renkleri de görülebilmektedir. Çin üretimi kinrandelerin Japonya’da büyük ilgi görmesinin ardından bu stilde porselen üre- timi Japonya’da da başlamıştır. Japonya’da kinrande ürünlerin üretimine hala devam etmekte olan bazı atölyeler bulunmaktadır. Kendine has renk ve dekor özellikleriyle kinrande porselen ürünler, Uzakdoğu seramik kültürü içinde kalmakla yetinmemiş, ticaret yolları aracılığıyla Avrupa ve Ortadoğu’ya dek uzanmış ve birer kültürel miras haline gelmiştir. Bu çalışmada, Uzakdoğu kültüründen kaynak bularak Çin’de ve Japonya’da üretilmiş olan, tüm dünyada ve ülkemizde müzelerde örnekleri bulunan bu porselen ürünlerin, günümüz araştırmacıları ve sanatçıları tarafından bilinirliğinin artması hede enmektedir. Çin’den sonra Japonya’da geleneksel üretim sürecine giren kinrande, günümüzde yalnızca Japonya’da süreklilik göstermektedir. Ülkemizde, müzelerimize girerek kültürel mirasılarımızdan biri haline gelen bu ürünlerin sanatsal çalışmalarda kültürel bir veri olarak değerlendirilmediği gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın, bu gözlemden yola çıkarak, sanat alanına katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Çalışma sonunda; farklı ülkelerin giysi özelliklerinin birleştirilmesi ile ulusal kültür ve değerlerin uluslararası platformlara kolayca tanıtılabileceği, kültürlerarası etkileşim ve iletişimin kolayca kurulabile- ceği hakkında öneriler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uzakdoğu, Çin,
Japon, Seramik, Porselen, Kinrande, Demir Kırmızısı, Altın.