İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 47  Temmuz 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Esra AYDIN

NO Makale Adı
1528755088 ETKİLEŞİM OLGUSU BAĞLAMINDA RESİM SANATINDA İMGELER ARASI BENZERLİKLER

Sanat tarihi birbirini tekrar eden imgeler ve söylemlerle doludur. Sürekli olarak kendisini dışsal ilişki ağlarıyla donatmaktadır; bu anlamda imgelerin birbirleriyle olan ilişkilerinin üretimi gibidir. Sanatçıya kaynaklık eden, onu besleyen ve zenginleştiren öğelerin arasında, başka yapıtlar, akımlar, dönemler ve kültürlerin de etkisi büyüktür. Özellikle geçmişin izinden ilerleyen sanatçılar etkileşim zincirinde halkanın birer parçası konumundadırlar. Resim sanatı tarihine bu çerçevede bakıldığında, “etkileşim” kavramının sanattaki yeri ve önemi tartışılmaz görülmektedir.
Bu araştırmada “etkileşim” kavramının tanımı ve sanatın içindeki önemi üzerinde durulmuş olup, sanatçı çalışmalarından örnekler verilmiştir. Verilen örneklerde, farklı sanatçılar tarafından, farklı tarihlerde, coğrafyalarda ya da kültürlerde üretilmiş olan eserler arasındaki benzer imgelere dikkat çekilmek istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Etkileşim, Resim Sanatı, İlişkisel Estetik, İmgeler Arası Benzerlikler.