İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 46  Haziran 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Muteber BURUNSUZ

NO Makale Adı
1527846460 POPÜLER KÜLTÜR İKONU OLARAK JEAN MICHEL BASQUIET

ean Michel Basquiet kısa süren sanat yaşamı boyunca kendisine ait bir söylem geliştirerek san- at serüvenini oluşturmuştur. Sanatın pratikliğini, sorgulamacı tavrı ile plastik açıdan yeni dışa- vurumcu sanat içeriğiyle anlatmıştır. Malzeme ve konularındaki değişkenlikler mücadelesinin isyanı haline dönüşür. Anti-politik, etnik açıdan cesur yeni dışavurumcu sanatçı; sosyal aşırılığın yoğun olduğu platformda kültürel bir rol oynayarak bir pop ikonu haline dönüşür. Sanat eserleri, gra tileri ve isyankâr tavrıyla yeni dışavurumcu ekol içerisinde farklı bir rol edinir. Kültürel deneyim, medya ve değişen olaylar sanatının oluşumunda derin etkiler yaratır. Sanatçının birik- tirdikleri eserlerinde bir üst anlatı aracılığıyla ortaya çıkar. Bu çalışmada, Jean Michel Basquiet’in sanat alanındaki duruşu ve eserlerindeki içerikler, popüler kültür, primitivizm ve yeni dışavurumculuk kavramları ilişkisi çerçevesinde ele alınmaktadır.

Anahtar kelimeler:
Yeni Dışavurumculuk, Primitivizm, Popüler Kültür, Jean Michel Basquiet