İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 46  Haziran 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gamze TOPRAK, Feza TANSUĞ

NO Makale Adı
1526823970 İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI’NDA “ORKESTRACI” OLMA SÜRECİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME

Senfoni orkestraları, yüzyıllardır klasik müzik alanında hizmet veren kurumlardır. Türkiye’de geçmişi Avrupa’dakiler kadar eski olmayan senfoni orkestraları, devlet ve özel sektör tarafından desteklenmektedir. Devlet himayesinde çalışmalarını sürdüren senfoni orkestraları, kuruldukları yıllardan günümüze kadar düzenli olarak konserler vererek sanat alanında önemli bir yer edinmişlerdir. Senfoni orkestralarının yapısı ve çalışmaları genellikle yönetim, örgütsel çalışmalar ve psikoloji alanlarındaki araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Orkestra üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırmaların konusu çoğunlukla liderlik, orkestra şefi ile orkestra üyeleri arasındaki etkileşim ya da orkestra ile dinleyiciler arasındaki etkileşim olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle bu çalışma, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası üyeleriyle yapılan etnografik araştırma sonucu ortaya çıkan “orkestracı” olma kavramının açıklanmasına odaklanmıştır. “Orkestracı” olma bir süreç olarak ele alınmış ve “orkestracı” olma sürecini etkileyen faktörler, betimsel düzende analiz edilerek yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Klasik müzik, senfoni orkestrası, orkestracı olma, etkileşim, etnomüzikoloji