İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 46  Haziran 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Belgin BAĞIRLAR

NO Makale Adı
1526564772 CHURCHILL’IN FAR AWAY VE ESCAPED ALONE OYUNLARINDAKİ HAFIZA TEMASI

Gizli kalan belleği açığa çıkarmak ve ya hafızadan silinmiş olanı tekrar canlandırmak adına birbirinin içine geçmiş olan tiyatro ve bellek ikilisinin ilişkisine özellikle 1990’lardan sonra daha çok önem verilmeye başlanmıştır. Bu makalenin amacı, İngiliz tiyatrosuna damgasını vurmuş oyun yazarlarından biri olan Caryl Churchill ‘in Escaped Alone (2016) ve Far Away (2000) isimli postmodern oyunlarında, belleği nasıl gerçek ile ilişkilendirerek disütopik bir dünyanın var olduğunu ve var olacağını savunduğunu ortaya koymaktır. Yaşadığı dönemde dünyanın kötü gidişatına tanık olmuş olan Churchill, eserlerinde şiddet, ölüm ve siyasal gelişmeleri ön plana çıkararak, sonunu tahmin edemediği bir kaosa doğru sürüklenen dünyadan bahseder. Jeanette Malkin’in Memory-Theater teorisi çerçevesinde incelenen eserlerinde Churchill gösterim sanatını kullanarak saklı kalmış belleği ortaya çıkartır. Sadece üç karakter kullanarak, Far Away oyununda belleğin nasıl değiştirilip tekrardan yaratıldığını ve zaman içinde bunun kimliği nasıl etkilediğini vurgular. En az 70 yaşlarında olan dört kadının arkabahçede bir araya gelerek hatıralarını yad etmelerini konu alan Escaped Alone eserinde ise zaman kavramını karmakarışık bir hale getirerek, bölük pörçük anılar arasında sıkışıp kalmış, dünyadaki felaketleri gözler önüne serer. Vahşetin, barbarlığın ve felaketlerin ön plana çıktığı her iki eserinde de Churchill gelecek için umutsuzluğunu açıkça ortaya koymuş ve oyunlarını açık uçlu sonlandırmıştır.
Anahtar Kelimeler: Churchill, Far Away, Escaped Alone, Postmodern Theater, Hafıza