İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 46  Haziran 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Emre ŞEN

NO Makale Adı
1526110014 TASARIM İLKE VE ÖĞELERİNİN MİNYATÜRDE KULLANIMI

Tasarım, tarife uygunluk olarak nitelendirilebilir. Tasarım ögeleri, görsel kurguyu oluşturan parçaları, tasarım ilkeleri ise bu parçaların estetik olarak birleşiminin dayandığı ilkelerdir. Tasarım elemanları nokta, çizgi, renk, biçim, yön, ölçü, aralık ve dokudur. Tasarım ilkeleri ise ritim, denge, vurgu, süreklilik, orantı ve görsel hiyerarşi, zıtlık, bütünlükten oluşmaktadır. Bu çalışmada, Türk minyatürleri dört farklı konuda incelenmiştir.
Olayları hikâye edenler, peyzajlar, portreler ve bilimsel konular diye ayrılan bu minyatürler akımlar arasındaki pek çok ortak özelliği barındırmaktadır. Bu çalışmada, tasarım ilke ve ögelerinin minyatür sanatı içindeki kullanımını incelenmiştir.